Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

ul. Lipowa 10

05-190 Nasielsk

tel./fax (23) 69-12-585

e-mail: sekretariat@zsznasielsk.pl