Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

ul. Lipowa 10

05-190 Nasielsk

tel./fax (23) 69-12-585

e-mail: sekretariat@zsznasielsk.pl


 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Obiekt jest częściowo dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lipowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
  3. Najnowsza część w której znajduję się sala gimnastyczna wyposażona jest w toaletę oraz podjazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  4. W pozostałych częściach obiektu nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  6. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Strona internetowa podmiotu www.zsznasielsk.pl nie jest przystosowana do wymogów standardu WCAG2.1


 

 

Skip to content